Фоліс був великою бронзовою монетою, яка служ ...

Фоліс був великою бронзовою монетою, яка служила стандартною грошовою одиницею в Римській імперії. Він був запроваджений під час правління Діоклетіана (284–305 рр. н. е.) як частина його грошових реформ, спрямованих на стабілізацію економіки. Фоліс продовжували карбувати та розповсюджувати по всій пізній Римській імперії, у тому числі під час правління Костянтина Великого (306–337 рр. н. е.).

Ось деякі ключові особливості монети фоліс:

Розмір і вага: фоліс був відносно великою і важкою бронзовою монетою, зазвичай діаметром близько 25-30 мм і вагою 10-15 грамів. Його розмір і вага змінювалися з часом і в різних випусках.

Дизайн: на аверсі (передній частині) фоліса зазвичай містився бюст правлячого імператора, звернений праворуч або ліворуч, разом із написами, що ідентифікують імператора, а іноді й додатковими титулами чи почестями. На реверсі (звороті) монети зазвичай зображувалися різноманітні символічні мотиви, зокрема уособлення чеснот чи понять, релігійні символи чи алегоричні сцени.

Номінал: фоліс був монетою низького номіналу, яка використовувалася для повсякденних операцій і представляла частку більших срібних або золотих номіналів у римській грошовій системі. Це було еквівалентно чверті або восьмій частині денарію, залежно від періоду часу та регіону.

Склад: склад фоліса змінювався з часом і в різних випусках. Ранні випуски, як правило, виготовлялися з міді чи бронзи, тоді як пізніші випуски протягом 4 століття нашої ери часто мали деосновний або легований склад нижчої чистоти.

Обіг: фоліс широко поширювався по всій Римській імперії та використовувався для різноманітних операцій, включаючи сплату податків, зарплати, а також товарів і послуг на ринку. Це була одна з монет, які найчастіше зустрічалися в повсякденному житті римлян.

Загалом фоліс відігравав важливу роль у римській економіці як стандартна грошова одиниця для щоденних операцій. Його широке розповсюдження та послідовне виробництво сприяли стабільності римської грошової системи під час пізньої Римської імперії.

2024-05-13 - Нова монета додана до 10 Цент Канада Срібло Едвард VII (1841-1910)


    10 Цент Канада Срібло Едвард VII (1841-1910)
в групі    5 монет / 3 цін1903,Kanada. Edward VII. 1901-1910. 5 Cents 1903 H. Large 'H'. K.M. 13. In US Plastic-Holder PCGS MS64. Fast Stempelglanz
2024-05-16 - Історичні ціни на монету
1 Duplone Швейцарія Золото
Ціни на монети з онлайн аукціонів
Подробиці